AirCity Pricing Plans

icon picker
Dịch vụ quản lý vận hành

Chi tiết các gói dịch vụ quản lý
0
1
Tên gói

Online

Standard

Pro

Premium

2
Đơn giá / unit

49.000

199.000

299.000

499.000

3
4
BÁO CÁO DASHBOARD
5
Thống kê cơ bản
6
Phân tích chuyên sâu
7
Custom riêng theo nhu cầu
8
9
HỆ THỐNG CCTV, CAMERA AI
10
Khảo sát, lắp đặt Camera AI cổng chính
11
Mức giá thuê hàng tháng
499.000
12
Quản lý các CCTV trong nhà
13
Truy xuất hình ảnh khi có yêu cầu *
14
15
THỦ TỤC CHECK-IN & CHECK-OUT
16
Làm hợp đồng online
17
Check-in offline
Tùy độ ưu tiên
Giờ hành chính
24/7
18
Chuyển đồ cho khách
19
Check-out offline
20
Kiểm kê tài sản, báo cáo hiện trạng
21
Đề xuất sửa chữa và lập chi phí
22
23
QUẢN LÝ DOANH THU
24
Thiết lập hóa đơn
25
Gửi hóa đơn qua Email, Zalo
26
Nhắc nhở công nợ qua Phone, SMS
27
Thống kê tiền cọc trên hệ thống
28
29
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TÒA NHÀ
30
Tần suất kiểm tra định kỳ
1 năm
1 tháng
2 tuần
Hàng tuần
31
Kiểm tra hệ thống điện, nước, camera KVC
32
Kiểm tra hệ thống PCCC, bình chữa cháy
100K / bình
33
Kiểm tra chất lượng vệ sinh tòa nhà KVC
34
Kiểm tra kết cấu tòa nhà (thấm, sơn)
35
Kiểm tra khu vực để xe
36
Báo cáo thất thoát điện, nước tòa nhà
37
38
THÔNG TIN, THÔNG BÁO
39
Lập & quản lý group Zalo cư dân
40
Gửi thông báo quan trọng lên group
41
Cập nhật thông tin có ích cho cộng đồng
42
Gửi thông báo song ngữ
43
44
XỬ LÝ SỰ CỐ
45
Dán mã QR tại các khu vực chung
46
Phản hồi cho cư dân và thời gian phản hồi
trong 30 phút
trong 10 phút
trong 5 phút
trong 2 phút
47
Báo cho chủ nhà quyết định xử lý
48
Thời gian xử lý trung bình cho sự cố chung
trong 2 ngày
trong 2 ngày
trong ngày
49
Xử lý sự cố SOS
liên hệ xử lý
liên hệ xử lý
liên hệ xử lý
50
51
CHĂM SÓC CƯ DÂN
52
Liên hệ trao đổi, hỗ trợ cư dân khi cần thiết
53
Giao tiếp bằng tiếng Anh
Hạn chế
Cơ bản
Tốt
Lưu loát
54
Gửi hóa đơn, văn bản ... song ngữ
55
Tổ chức các sự kiện lớn trong năm
56
Tặng quà sinh nhật cho cư dân
57
58
LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG
59
Khai báo lưu trú online lên hệ thống
60
Đăng ký tạm trú cho cư dân CT01
50K / cư dân
61
Xin giấy xác nhận tạm trú CT08
300K / tờ
300K / tờ
62
Đăng ký định mức điện
500K / lần
500K / lần
63
Đăng ký định mức nước
400K / lần
400K / lần
64
Làm việc với CSKV hàng tháng
200K / buổi
65
Tiếp đón đoàn kiểm tra liên ngành PCCC
300K / lần
66
67
THƯƠNG HIỆU RIÊNG
68
Có Logo trên hóa đơn
1M / năm
69
Gắn kết thương hiệu cùng truyền thông
70
Có Logo trên mã QR sự cố
71
Tham gia các chương trình, sự kiện VIP
72
Đồng phục theo thương hiệu chủ nhà
There are no rows in this table
Các gói dịch vụ quản lý
0

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.