AirCity Pricing Plans

icon picker
Dịch vụ sửa chữa tòa nhà

Chi tiết các gói dịch vụ sửa chữa
0
1
Tên gói

Go

Standard

Pro

2
Phí duy trì hàng tháng

0

199.000

349.000

3
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
4
Tần suất kiểm tra định kỳ
0
1 lần / tháng
2 lần / tháng
5
Tỷ lệ chiết khấu
0%
5%
10%
6
Sửa chữa lặt vặt miễn phí khi đến kiểm tra định kỳ
Không có
giới hạn 30 phút
giới hạn 60 phút
7
8
GIÁ BÁO GẤP
9
Sửa chữa trong ngày
+ 50K
+ 40K
+ 25K
10
Trong vòng 2 tiếng
+ 100K
+ 80K
+ 50K
There are no rows in this table
Gói dịch vụ sửa chữa
0

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.